Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z ostatniej chwili!

  Nowa wersja strony!
  Ulepszamy, testujemy... Prosimy o cierpliwość :)  

 • Nowe procedury bezpieczeństwa

  W związku  z Covid-19 prosimy Rodziców o stosowanie się do wytycznych dotyczących zasad wchodzenia do przedszkola.

Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022 ODBYWA SIĘ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

W związku z pandemią Covid-19 dokumenty prosimy składać poprzez umieszczenie ich
( w zaklejonej kopercie) w skrzynce pocztowej przedszkola zamieszczonej przy wjeździe na parking przy przedszkolu. Skrzynka opisana jest nazwą przedszkola.
Dokumenty będą odbierane przez wyznaczonych pracowników i rejestrowane w sekratariacie przedszkola w terminach rekrutacyjnych.
 
Proszę o wnikliwe i uważne uzupełnianie wniosku oraz stosownych załączników.

W przypadku rodziców/prawnych opiekunów pracyjących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym WYMAGANY JEST dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych: ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY,  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjoinarnym systemie studiów.

 
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli odbędzie się
od 15 lutego 2021r. do 18 lutego 2021r.
 
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola odbędzie się

od 22 lutego 2021r. do 5 marca 2021r.

 
SEKRETARIAT NIE WERYFIKUJE WNIOSKÓW I TREŚCI SKŁADANYCH PRZEZ RODZICÓW DOKUMENTÓW!

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o wypełnienie "Oświadczenia woli" ( druk poniżej ) i złożyć w skrzynce pocztowej przedszkola lub wysłać skanem na adres przedszkola: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl od dnia 17.03.2021 do 23.03.2021 roku.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców, regulamin funkcjonowania monitoringu

  2. Regulaminy przedszkola, statut

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl