Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z życia przedszkola...

  Wydarzenia 2022/2023

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w aktualnościach :)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023 ODBYWA SIĘ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

W związku z pandemią Covid-19 dokumenty prosimy składać poprzez umieszczenie ich
( w zaklejonej kopercie) w skrzynce pocztowej przedszkola zamieszczonej przy wjeździe na parking przy przedszkolu. Skrzynka opisana jest nazwą przedszkola.
Dokumenty będą odbierane przez wyznaczonych pracowników i rejestrowane w sekretariacie przedszkola w terminach rekrutacyjnych.
 
Proszę o wnikliwe i uważne uzupełnianie wniosku oraz stosownych załączników.

W przypadku rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym WYMAGANY JEST dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych: ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY,  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

 
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli odbędzie się
od 14 lutego 2022r. do 17 lutego 2022r.
 
Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola odbędzie się

od 28 lutego 2022r. do 9 marca 2022r.

 
SEKRETARIAT NIE WERYFIKUJE WNIOSKÓW I TREŚCI SKŁADANYCH PRZEZ RODZICÓW DOKUMENTÓW!

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o wypełnienie "Oświadczenia woli" ( druk poniżej ) i złożyć w skrzynce pocztowej przedszkola lub wysłać skanem na adres przedszkola: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl od dnia 21.03.2022 do 25.03.2022 roku.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO/ Regulaminy/ Procedury

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców

  2. Statut i regulaminy przedszkola

  3. Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl